leo

đj học phải biết cách !!!

Go down

đj học phải biết cách !!!

Bài gửi by Donmafja on Thu May 29, 2008 9:58 am

QUAY CÓP ÐẠI CÁO

Ðã từng nghe:việc quay cóp cốt ở nhanh tay,
Photo giỏi cũng tùy từng địa ðiểm...
Như trường tự nhiên ta từ trước
Vốn quay bài, quăng nháp đã lâu
Bàn một, bàn hai ðã chia,
Phong cách các khoa cũng khác.
Từ Môi Trường, Tiếng Việt, Tiếng Anh
Bao lần ra hàng thu nhỏ
Cùng triết Mác, hữu cõ, từ trường,
Mỗi môn quãng nháp một nõi,
Tuy kĩ thuật có lúc khác nhau,
Song bị bắt th́ì ḱì nào cũng có.
Cho nên, Bé Tuân tham quay nên mất bài.
Vũ Thắng phao bự bị bắt ngay,
Môn Vật Lý bắt nóng Hoa cương.
Pḥng giám thị lập biên bản Minh Hải.
Việc xưa xem xét, kỷ luật cọ̀n ghi.

Vừa rồi:
Nhân giáo dục mới được cải thiện.
Khiến anh em khó bề cọp, quay.
Giám hành lang thừa cõ gây chuyện,
Bọn gan nhỏ c̣òn bán bạn v́ì ghen.
Nướng phao to trên ngọn lửa hung tàn.
Vùi phao nhỏ xuống gầm xọt rác.
Sờ túi t́ìm phao đủ muôn ngàn kế.
Gây thù chuốc oán trải mấy học kỳ.
Bãi nhân nghĩa rớt sạch cả khoa.
Giấy kỷ luật, dày như nêm cối.
Người bị bắt đ́ình chỉ, suốt ngày trả nợ.
Ngán thay mấy thứ học lại.
Kẻ kỷ luật hội đồng, dọa đuổi dọa treo (bằng).
Khốn nỗi chỉ c̣òn vài môn.
Vét phao giấy, thu cả di động, chốn chốn Cú trông.
Nhiễu anh em, kiểm thẻ sinh viên, nõi nõi kiểm soát.
Làm rớt cả đứa có đi học.
Ðau đớn thay đứa đi học cũng như ḿình.
Thằng nạt nộ, đứa lãm le.
Phao nó bắt đống kia vẫn chưa đủ.
Nay kiểm nháp, mai hỏi thẻ.
Sinh viên nào quay bài cho nổi.
Khổ sở nhưng nỗi canh me.
Tan tác cả nghề quay bài.
Sinh viên đều cãm phẫn.
Tổ chức chẳng dung tha.

Ta đây:
Máy Acer đã có.
In Canon rõ ràng.
Ngẫm pháo lớn khó lọ̀ng lọt qua.
Cãm giám thị́ quyết ngồi đánh máy.
Tay mỏi, mắt trố, chốc ðã mười mấy ngày trời.
Save nhầm, cúp ðiện hà phải một hai sớm tối.
Quên ãn v́ì sợ, sách thu nhỏ, đóng gáy đã xong.
Ngẫm trước đến nay, cách trông thi đắn đo càng kỹ.
Nhưng trằn chọc trong cõn mộng mị́.
Chỉ bãn khoãn một nỗi quay bài.
Vừa khi có máy laser, chính lúc đánh máy đã xong.
Lại ngặt v́ì:
Phao cần như lá mùa thu,
Nhà ta máy in chỉ một.
Việc in ấn thiếu kẻ lật mặt,
Nõi đánh máy thiếu người sửa lỗi.
Tấm ḷng giúp bạn, vẫn đãm đãm muốn in vài ngh́ìn bản.
Nhóm bạn đánh máy, thường chãm chắm kiếm thằng ghiền chat.

Thế mà:
Kiếm ra, nó vẫn chỉ chat thôi.
Chẳng thèm giúp ḿnh nhập tài liệu.
Tự ta, ta phải gõ bài.
Vội vã hơn viết thư t́ình cho bé.
Phần v́ì giận giám thị ngang dọc.
Phần v́ì lo bạn mì́nh yếu gan.
Khi môn Tin quăng nháp mất mấy tờ,
Khi thi Cõ phao không cọ̀n một cái.
Trời thử ḷòng, trao cho mệnh lớn.
Ta gắng chí khắc phục gian nan.
Anh em 9 khoa 1 trường.
Cùng chung sức xong phần đánh máy.
Máy in nhà nhà hoạt động.
Chỉ một đêm là cả ngh́ìn trang.
Thế trận quay bài.
Lấy nhiều đè ít,
Dùng phao siêu nhỏ,
Dễ lừa địch hõn.

Trọn hay:
Ðem đại nghĩa ðể thắng hung tàn.
Lấy siêu phao để vượt qua rào giáo dục.
Môn vật lý, ném pháo chớp giật.
Môn chính trị gầm bàn đầy phao.
T́nh h́nh rỗi ren, anh em càng tranh thủ.
Thầy Trí, cô Thảo thấy phao mà mất vía.
Anh Thọ, chị Loan, nín thở sợ trúng phao (quãng).
Thừa thế quay tới, môn Tin anh em qua hết.
Tiếp tục sao in, Anh vãn, chẳng học cũng qua.
Giảng đường 1, phao dày thành sông, lao công dọn mệt.
Nhà vệ sinh, phao kẹt một đống, nýớc tiểu khỏi trôi.
Báo tin cho thầy, bọn mọt sách đã phải rớt tiếp.
Học cả cuốn sách, chúng nó cũng chỉ được điểm nãm.
Tổng giám thị xuống trấn an, mà phao dày lại càng dày.
Thầy hiệu trưởng ra mặt nói.
Mà phao vẫn tràn pḥòng thi.
“Bó tay kệ bọn nó thôi” –
Thầy giám thị đã sức cùng lực kiệt,
Chẳng lén mà người ta không bắt.
Ta đây mưu phạt tâm công.
Tưởng họ biết lẽ mưu sinh.
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính.
Lại c̣n gọi cả 113.
Giữ ý kiến hiệu trưởng.
Gieo vạ cho bao nhiêu cảnh sát.
Tham công danh một lúc,
Ðể cười cho tất cả sinh viên.

Bởi thế:
Pḥòng bảo vệ kiên quyết đặt máy quay trong trường
Bọn nhút nhát mọt sách, cọ̀n chụp h́ình méc lén
Kỳ thi Kỷ Dậu, máy quay nõi nõi sắp đặt
Nãm ấy kỳ hai, giám thị giả dạng làm sinh viên.
Ta trước đã đắt điện toàn trường, hack sạch máy quay.
Sau lại sai lập danh sách chỉ điểm giám thị
Ngày mười tháng sáu, thi môn Cơ, máy quay chập mạch
Ngày hai mươi, thi môn Anh, gián điệp ngẩn ngõ
Ngày hăm lăm, thầy tổng giám thị tốn tiền bảo tŕì máy quay
Ngày hăm tám, giám thị cài vào, chán nản bỏ hết.
Thuận đà ta áp dụng cho hệ cao đẳng
Bí nước pḥòng giám thị phải tăng nhân công
Lại thêm bạn bè trung tâm tin học
Hẹn đến giữa tháng mười quay bài
Ðánh máy kiếm người ghiền chat
Nhà in chọn toàn laser
Người người gõ, tài liệu nào cũng hết
Nhà nhà in, mấy vạn bản cũng xong
Gõ mười ngày, chế bản nào cũng có
In mười đêm, giấy Bãi Bằng xập tiệm (do hết hàng cũng ứng )
Bao máy quay gỡ sạch bán ve
Hộc gầm bàn, chế thành kệ giấy
Giám thị phọ̀ng thi lê gối tì́m kiếm tài liệu,
Giám thị hành lang pó tay chẳng bít bắt đứa nào đây
Lầu hai lầu ba, phao chất đầy đường
Tại nhà vệ sinh, phao trôi không kịp
Ghê gớm thay! Bộ giáo dục phải kiểm điểm,
Thảm đạm thay! Mặt thầy giám thị phải tái.
Bị ta quay ở lầu E, bốn giám thị nghi ngờ, tới bắt mà không kịp
Nghe ta quay ở Giảng một, phọ̀ng giám thị xúm vô xét kiểm, may mà ḿình kịp quãng phao .
Khóa không hai, môn nào cũng qua, phụ huynh nghẹn ngào sung sướng
Lớp không bốn, tṛò nào cũng giỏi, học bổng chẳng bít chia sao.
Thanh tra hai đoàn xuống kiểm, nản quá bỏ về,
Hiệu trưởng các trường tới xem xét, cũng lắc ðầu: “kệ thôi”
Trợ giảng ngồi chấm bài,
Như Cú vọ xăm xoi để trừ điểm
Kiếm hoài chẳng chỗ sai
Thể lọ̀ng trời ta mở đường hiếu sinh:
Khoa tin, Khoa toán, dặn anh em đừng chép hết,
Kẻo so với trường khác, điểm ḿình quá cao,
Khoa Hóa với Sinh, phát cho ít tài liệu sai,
Ðể chấm bài sao cho hợp lý.
Chấm bài nh́ìn thấy sai, thấy thiếu mà bớt phần hậm hực
Ta lấy đại cuôc là hơn, không làm điều quá đáng.
Chẳng những mưu kế ḱì diệu
Cũng là biết người biết ta
Anh em từ nay đậu hết
Thành tích trường ta đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn nãm vết đ́ình chỉ sạch làu
Muôn thuở đều ra trường hơi sớm
Âu cũng nhờ mấy thằng đại gia
Cam chịu chi hết tiền in ấn;

Than ôi!
Một bằng tốt nghiệp đại học,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương ai ai cũng có,
Xin việc giờ dễ nhý chõi.
Xa gần bá cáo, Ai nấy đều hay.
avatar
Donmafja
Ông Trùm Viên
Ông Trùm Viên

Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 24/05/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: đj học phải biết cách !!!

Bài gửi by leodyzai on Fri May 30, 2008 8:18 pm

Sặc,dài thế,lúc đầu tưởng ngắn,càng đọc càng dàng,bài này mài tự sáng tác ah ? lol!
avatar
leodyzai
Leo
Leo

Tổng số bài gửi : 520
Age : 30
Đến từ : Hà Đông -hn
Registration date : 22/05/2008

Xem lý lịch thành viên http://hastudio.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: đj học phải biết cách !!!

Bài gửi by kieu`ca on Fri May 30, 2008 8:36 pm

Lấy đâu ra tự sáng tác, chắc lại hít được ở web nào về đây chia sẻ với anh em chứ gì
Mà cop cái gì ngắn ngắn thôi còn có hứng, nhìn dài ngoằng thôi đã thấy đau đầu chóng mặt rồi No
avatar
kieu`ca
MOD giai? trí
MOD giai? trí

Tổng số bài gửi : 43
Đến từ : Nơi gió mùa thổi mãi
Registration date : 27/05/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: đj học phải biết cách !!!

Bài gửi by Donmafja on Sat May 31, 2008 3:10 pm

hờ hờ! chuẩn! bài tự sáng tác mất mẹ nó roài còn đâu. Bài này copi về đã đọc chó đâu hehe
avatar
Donmafja
Ông Trùm Viên
Ông Trùm Viên

Tổng số bài gửi : 255
Registration date : 24/05/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: đj học phải biết cách !!!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết